W sprawach kredytów pseudofrankowych zapadło już wiele korzystnych wyroków

WYROKI PRAWOMOCNE

Sąd Okręgowy w Toruniu | 28 lutego 2022 r. | (IC 2070/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim | 29 lutego 2022 r. | (IC 566/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Katowicach | 14 lutego 2022 r. | (I ACa 639/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Częstochowie | 31 marca 2022 r. | (IC 109/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Mikołowie | 24 marca 2022 r. | (IC 1118/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 24 maja 2022 r. | (XXVIII C 251/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 09 czerwca 2022 r. | (VI C 2609/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

WYROKI

Sąd Okręgowy w Toruniu | 23 lipca 2021 r. | (IC 2070/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim | 06 sierpnia 2021 r. | (IC 566/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 06 grudnia 2021 r. | (XXVIII C 2678/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Legnicy | 08 grudnia 2021 r. | (IC 193/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Częstochowie | 07 grudnia 2021 r. | (IC 328/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Cieszynie | 03 grudnia 2021 r. | (IC 1097/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | 07 grudnia 2021 r. | (IC 392/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Olsztynie | 15 grudnia 2021 r. | (IC 340/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Białymstoku | 16 grudnia 2021 r. | (IC 2039/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Poznaniu | 16 grudnia 2021 r. | (XVIIIC 2160/20) UNIEWAŻIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Częstochowie | 17 grudnia 2021 r. | (IC 52/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Częstochowie | 09 grudnia 2021 r. | (XIIC 9/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Skierniewicach | 21 grudnia 2021 r. | (IC 701/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Częstochowie | 17 grudnia 2021 r. | (IC 78/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Olsztynie | 16 grudnia 2021 r. | (IC 30/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Częstochowie | 17 grudnia 2021 r.| (IC 48/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe | 20 grudnia 2021 r. | (IC 2558/18) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Olsztynie | 16 grudnia 2021 r. | (IC 86/21) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Szczecinie |01 grudnia 2021 r. | (IC 1390/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach | 06 grudnia 2021 r. | (IC 392/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | 05 grudnia 2021 r. | (IC390/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach | 07 grudnia 2021 r. | (IC 62.4/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 10 grudnia 2021 r. | (XXVIIIC 1520/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa | 20 grudnia 2021 r. | (IC 564/20) ODFRANKOWIENIE

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 22 grudnia 2021 r. | (VACa 420/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach | 02 grudnia 2021 r. | (IIC 680/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Koszalinie | 08 grudnia 2021 r. | (IC 260/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Olsztynie | 08 grudnia 2021 r. | (IC 954/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 14 grudnia 2021 r. | (IIC 2951/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Legnicy | 14 grudnia 2021 r. | (IC 476/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Poznaniu| 21 grudnia 2021 r. | (XIIC 830/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Suwałkach | 21 grudnia 2021 r. | (IC 668/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Elblągu| 7 grudnia 2021 r. | (IC 247/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach | 01 grudnia 2021 r. | (IC 444/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze| 1 grudnia 2021 r. | (IC 482/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Krakowie| 13 grudnia 2021 r. | (IC 257/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Lublinie| 13 grudnia 2021 r. | (IC 834/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy| 21 grudnia 2021 r. | (IC 427/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Legnicy| 21 grudnia 2021 r. | (IC 301/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gliwicach| 22 grudnia 2021 r. | (IC 295/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku| 22 grudnia 2021 r. | (XVC 830/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze| 10 grudnia 2021 r. | (IC 1516/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach| 13 grudnia 2021 r. | (IC 272/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim| 20 grudnia 2021 r. | (IC 546/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie| 01 grudnia 2021 r. | (XXVC 2225/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gliwicach| 14 grudnia 2021 r. | (IC 621/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy we Wrocławiu| 14 grudnia 2021 r. | (XIIC 566/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Elblągu| 28 grudnia 2021 r. | (IC 508/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 01 grudnia 2021 r. | (IIC 460/20) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Łodzi | 5 grudnia 2021 r. | (IACa 561/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 6 grudnia 2021 r. | (IC 856/21) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 6 grudnia 2021 r. | (XIIC 494/20) ODFRANKOWIENIE

WYROKI PRAWOMOCNE

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 3 kwietnia 2020 r. | (ACa 22/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Szczecinie | 5 marca 2020 r. | (II Ca 1382/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Katowicach | 4 marca 2020 r. | (IV Ca 868/19) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie | lutego 2020 r. | (XXVII Ca 2125/18) KREDYT SPŁACONY/ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie | 26 lutego 2020 r. | (V Ca 2338/19) KREDYT SPŁACONY/ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie | 26 lutego 2020 r. | (V Ca 2338/19) KREDYT SPŁACONY/ODFRANKOWIENIE

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 18 lutego 2020 r. | (I ACa 565/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Łodzi | 6 lutego 2020 r. | (I ACa 546/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 30 stycznia 2020 r. | (VI ACa 734/18) ODFRANKOWIENIE

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 30 stycznia 2020 r. | (VI ACa 790/18) ODFRANKOWIENIE

Sąd Apelacyjny w Poznaniu | dnia 13 stycznia 2020 r. | (I ACa 1205/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 26 stycznia 2020 r. | (I ACa 473/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 28 stycznia 2020 r. | (I ACa 104/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 29 stycznia 2020 r. | (ACa 67/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 6 stycznia 2020 r. | (XXVII Ca 2114/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

WYROKI PO ORZECZENIU TSUE Z 03.10.2019 R.

Sąd Okręgowy w Warszawie | 7 października 2019 r. | (XXV C 981/17) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie | 11 października 2019 r. | (V Ca 289/19) ODFRANKOWIENIE – WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 14 października 2019 r. | (VI ACa 264/19) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Łodzi | 15 października 2019 r. | (I C 1483/17) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy w Gdyni | 17 października 2019 r. | (I C 523/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 18 października 2019 r. | (XII C 2353/18) ODFRANKOWIENIE

Sąd Rejonowy we Wrocławiu | 18 października 2019 r. | (I C 53/19) ODFRANKOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie | 21 października 2019 r. | (XXV C 2894/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 23 października 2019 r. | (V ACa 567/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 25 października 2019 r. | (XXV C 1198/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 29 października 2019 r. | (V Ca 403/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku | 30 października 2019 r. | (III Ca 574/19) UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Rejonowy w Warszawie | 30 października 2019 r. | (I C 4154/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

WYROKI

Sąd Okręgowy w Warszawie | 5 stycznia 2018 r. | (XXV C 1459/17)

Sądu Apelacyjny w Białymstoku | 17 stycznia 2018 r. | (I ACa 647/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sądu Apelacyjny w Katowicach | 19 stycznia 2018 r. | (I ACa 632/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 1 lutego 2018 r. | (I ACa 778/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 12 lutego 2018 r. | (III Ca 1709/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Świdnicy | 13 lutego 2018 r. | (II Ca 583/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 20 lutego 2018 r. | (I C 877/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 28 lutego 2018 r. | (I ACa 822/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 13 marca 2018 r. | (I ACa 2149/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sądu Rejonowy w Warszawie | 15 marca 2018 r. | (VI C 1161/17)

Sądu Okręgowy w Warszawie | 18 kwietnia 2018 r. | (XXV C 546/16)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 8 maja 2018 r. | (XXV C 246/17)

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 14 czerwca 2018 r. |(I ACa 201/17)

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 14 czerwca 2018 r. |(I ACa 201/17)

Sąd Okręgowy w Łodzi | 13 czerwca 2018 r. | (III Ca 475/18) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Rejonowy w Warszawie | 26 czerwca 2018 r. | (VI C 1252/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 28 czerwca 2018 r. | (VI C 1200/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 3 lipca 2018 r. | (III C 1575/16)

Sądu Rejonowy w Katowicach | 6 lipca 2018 r. | (III C 1218/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 18 lipca 2018 r. | (XXV C 1199/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 27 lipca 2018 r. | (XXIV C 241/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 7 sierpnia 2018 r. | (XXV C 342/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 8 sierpnia 2018 r. | (XXV C 590/16)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 10 sierpnia 2018 r. | (II Ca 2330/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sądu Okręgowy w Warszawie | 13 sierpnia 2018 r. | (XXV C 984/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 27 sierpnia 2018 r. | (XXIV C 241/17)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 30 sierpnia 2018 r. | (I ACa 316/18) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 26 września 2018 r. | (VI ACa 427/18) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 26 września 2018 r. | (XXV C 690/17) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście | 26 września 2018 r. | (VI C 1396/16) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 2 października 2018 r. | (I C 1176/16) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga | 15 października 2018 r. | (II C 584/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Warszawie | 23 października 2018 r. | (V ACa 493/17) WYROK PRAWOMOCNY (oddalona apelacja dot. II C 973/15)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 26 października 2018 r. | (XXV C 711/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 29 października 2018 r. | (I C 4125/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 29 października 2018 r. | (I C 3281/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 29 października 2018 r. | (XXV C 590/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 30 października 2018 r. | (XVI C 768/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 6 listopada 2018 r. | (VI C 1209/17)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 19 listopada 2018 r. | (I C 3249/16)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 19 listopada 2018 r. | (I C 1755/15)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 30 listopada 2018 r. | (XXV C 1599/17) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 23 listopada 2018 r. | (I C 1267/17) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie | 18 grudnia 2018 r. | (XXV C 2576/18) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa | 20 grudnia 2018 r. | (I C 5274/16) UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 24 grudnia 2018 r. | (III Ca 1969/17) UNIEWAŻNIENIE UMOWY – WYROK PRAWOMOCNY

WYROKI

Sąd Rejonowy w Warszawie | 25 stycznia 2017 r. | (I C 1750/16)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 15 lutego 2017 r. | (VI C 2841/15)

Sąd Apelacyjny w Poznaniu | 3 marca 2017 r. | (I ACa 843/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Olsztynie | 10 marca 2017 r. | (I C 472/16)

Sąd Okręgowy w Białymstoku | 13 marca 2017 r. | (I C 1364/15)

Sąd Rejonowy w Świdnicy | 19 kwietnia 2017 r. | (IC 1774/16)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 21 kwietnia 2017 r. | (VI C 114/16)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 31 maja 2017 r. | (II C 920/15)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 2 czerwca 2017 r. | (I C 776/16)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 20 lipca 2017 r. | (II Ca 2200/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Świdnicy | 3 sierpnia 2017 r. | (I C 2301/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 10 sierpnia 2017 r. | (II Ca 2227/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Rejonowy w Warszawie | 11 września 2017 r. | (II C 2557/16)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 27 września 2017 r. | (II Ca 99/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Poznaniu | 29 września 2017 r. | (I C 1742/16)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 6 października 2017 r. | (XVI C 526/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 16 października 2017 r. | (XXV C 1732/16)

Sąd Rejonowy w Warszawie | 30 października 2017 r. | (II C 2115/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 24 listopada 2017 r. | (XXV C 1059/16)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 6 grudnia 2017 r. | (I ACa 558/17)  WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 8 grudnia 2017 r. | (I ACa 565/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 14 grudnia 2017 r. | (I ACa 447/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy w Łodzi | 19 grudnia 2017 r. | (III Ca 1541/17) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 20 grudnia 2017 r. | (I ACa 606/17) – WYROK PRAWOMOCNY

WYROKI

Sąd Najwyższy | 22 stycznia 2016 r. | (I CSK 1049/14)

Sąd Okręgowy w Poznaniu | 12 kwietnia 2016 r. | (XII C 2718/14)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 19 kwietnia 2016 r. | (XVII AmC 2939/14) 

Sąd Rejonowy w Warszawie | 29 kwietnia 2016 r. | (VI C 1713/15)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 23 maja 2016 r. | (I C 1293/13)

Sąd Rejonowy w Świeciu | czerwca 2016 r. | (I C 145/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Rejonowy we Wrocławiu | 19 lipca 2016 r. | (VIII C 2064/15)

Sąd Rejonowy we Wrocławiu | sierpień 2016 r. | (XIV C 226/15) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 19 września 2016 r. | (I C 847/16)

Sąd Okręgowy w Warszawie | 2 grudnia 2016 r. | (III C 75/16)

Sąd Okręgowey we Wrocławiu | 9 grudnia 2016 r. | (I C 783/16) WYROK PRAWOMOCNY

Sąd Rejonowy w Katowicach | 21 grudnia 2016 r. | (I C 564/16)

93

Wygrane frankowiczów w sądach

899

Ilość Polaków, posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach

415

W czerwcu 2021 r. pozostawało około 415 tys. aktywnych kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego i mailowego.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.