HOT NEWS: PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UOKIK W SPRAWIE WAKACJI KREDYTOWYCH

HOT NEWS: PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UOKIK W SPRAWIE WAKACJI KREDYTOWYCH

Wczoraj na stronie UOKiK pojawiło się podsumowanie działań jakie podjął Urząd w związku z oferowanymi przez banki wakacjami kredytowymi.

„Pozaustawowe wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem darmowym, stąd konsument powinien dysponować pełną, rzetelną i jasną informacją o konsekwencjach odroczenia spłaty rat” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Postępowaniem objętych zostało 26 banków. Niekorzystne warunki dla kredytobiorców pojawiły się w ofertach 14 banków.

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu Prezes UOKiK zakwestionował w postępowaniu wyjaśniającym wytoczonym przeciwko tym 14 bankom następujące kwestie:

  • Brak wystarczającej i jednoznacznej informacji o skutkach finansowych odroczenia spłaty kredytu przedstawianych przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z komercyjnych wakacji kredytowych – np. o wysokości rat po wakacjach kredytowych, zasad naliczania odsetek. Informacja o kosztach takiego rozwiązania musi być rzetelna i wyczerpująca, tak aby konsument mógł podjąć świadomą decyzję o zawieszeniu spłaty rat i powinna być udostępniona kredytobiorcy już na początkowym etapie.
  • Nieinformowanie bądź niewystarczające informowanie klientów przed zawarciem aneksu lub wprowadzeniem zmian do umowy o możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni lub też skracanie tego okresu na  niekorzyść konsumenta. Termin ten powinien być liczony od momentu, gdy konsument zostanie poinformowany o rzeczywistych skutkach finansowych wakacji kredytowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być doręczone osobiście, ale również pocztą tradycyjną i elektroniczną.
  • Postanowienia sugerujące, że konsument zaakceptował określony stan zadłużenia wynikający z umowy. Mogły one naruszać dobre obyczaje, bo wymuszały złożenie oświadczenia niemającego związku z celem podpisania aneksu, którym jest odroczenie spłaty kredytu. Mogły również utrudniać w przyszłości konsumentowi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Przeczytaj opinię prawną UOKiK w tej sprawie.

 

WIĘCEJ: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16558&

HOT NEWS: OGROMNY WZROST LICZBY POZWÓW W SĄDACH. FRANKOWICZE WALCZĄ!
HOT NEWS: NIEROZWIĄZANE PROBLEMY BANKÓW W DOBIE PANDEMII

Dodaj komentarz

error: Ta strona jest chroniona!