ORZECZENIA TSUE Z 2020 R. POD LUPĄ RZECZNIKA FINANSOWEGO

ORZECZENIA TSUE Z 2020 R. POD LUPĄ RZECZNIKA FINANSOWEGO

Dwa kluczowe zagadnienia, którymi w 2020 r. zajmował się TSUE, to klauzule niedozwolone w umowach oraz koszty kredytu ponoszone przez konsumenta. Według komunikatu Rzecznik Finansowy, dostrzegając istotność dla spraw klientów podmiotów rynku finansowego, dokonał analizy orzeczeń TSUE zapadłych w 2020 r.

“Śledzenie i analiza orzecznictwa TSUE mają istotne znaczenie ze względu na charakter prawny tych wyroków oraz reguły ich obowiązywania. Trybunał bardzo często podkreśla wiodącą rolę sądu krajowego w sprawach dotyczących konsumentów. Zdaniem sędziów TSUE nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez aktywną interwencję podmiotu trzeciego, niezależnego od stron umowy, którym jest polski sąd”

– ocenił dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy

 

Jak podkreślono w informacji Rzecznika, choć omawiane sprawy mają swój kontekst krajowy, to “stanowisko Trybunału dotyczy zawsze wykładni prawa Unii i tym samym ta wykładnia powinna być wiążąca przy orzekaniu przez polskie sądy na podstawie polskich przepisów”.

 

Pełna treść analizy orzeczeń TSUE o obszarze rynku bankowo-kapitałowego w 2020 r. dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika.

 


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas.
Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”

KNF PROPONUJE NOWE ZASADY WYLICZANIA WAG RYZYKA
POSIEDZENIE IZBY CYWILNEJ SN W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH PRZENIESIONE
error: Ta strona jest chroniona!