HOT NEWS: FRANKOWICZE NIE MUSZĄ ZAPŁACIĆ ZA KAPITAŁ

HOT NEWS: FRANKOWICZE NIE MUSZĄ ZAPŁACIĆ ZA KAPITAŁ

Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił roszczenie ING Banku Śląskiego o opłatę, którą Klient miałby zapłacić za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej.

To prawdopodobnie pierwszy taki wyrok w Polsce i choć nie jest prawomocny, prawnicy reprezentujący frankowiczów pozytywnie go oceniają.

Białostocki Sąd rozpatrując roszczenia Banku o kapitał i opłatę za korzystanie z niego – oddalił oba żądania. O sprawie napisała ”Rzeczpospolita” – Klienci ING Banku Śląskiego, którzy posiadali kredyt we frankach, po 7 latach spłacania go, podważyli warunki umowy powołując się na obecność klauzul abuzywnych. Umowa została unieważniona, a bank zażądał zwrotu kapitału (125 tys.zł) oraz dodatkowo opłaty z korzystanie z pieniędzy (47 tys.zł). Teraz białostocki Sąd roszczenie oddalił.

Co to może oznaczać dla frankowiczów?

  • Że dochodzenie roszczeń przez banki dotyczące bezumownego korzystania z kapitału nie znajduje podstaw prawnych i faktycznych
  • Że kształtuje się linia orzecznicza – która będzie oddalała roszczenia banków w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy frankowej za nieważną
  • Należy pamiętać, że to jeden z pierwszych wyroków, a ING Bank Śląski zapowiedział apelację

Rzecznik praw obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów oraz rzecznik finansowy są zgodni, że w sytuacji, gdy bank stosuje niedozwolone klauzule kosztem klienta, musi ponosić za to konsekwencje. W przeciwnym razie czerpałby korzyści nawet w wypadku unieważnionej umowy. Jak podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK, byłoby to „niezgodne z postanowieniami dyrektywy 93/13 dotyczącej nieuczciwych warunków umowy”.

WIĘCEJ: https://www.parkiet.com/Analizy/301249968-Oplata-za-uniewazniony-kredyt-Sad-oddalil-takie-roszczenie.html

HOT NEWS: MILIONOWA KARA DLA GETIN NOBLE BANKU
HOT NEWS: NOWE PYTANIA DO TSUE – FRANKOWICZE MOGĄ BYĆ SPOKOJNI?

Dodaj komentarz

error: Ta strona jest chroniona!