HOT NEWS: KORZYSTNE ROZWIĄZANIA PODATKOWE DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ KREDYT MIESZKANIOWY (W TYM DLA FRANKOWICZÓW)

HOT NEWS: KORZYSTNE ROZWIĄZANIA PODATKOWE DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ KREDYT MIESZKANIOWY (W TYM DLA FRANKOWICZÓW)

Ministerstwo Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym od 31 marca br., podał resort. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.

 

“27 marca 2020 r. minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548). Rozporządzenie wejdzie w życie 31 marca 2020 r. i dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. ‘frankowiczów’)” – czytamy w komunikacie.

 

PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:

– umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
– ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej
udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-18975074

WIĘCEJ: https://alebank.pl/ministerstwo-finansow-nie-bedzie-poboru-pit-od-niektorych-dochodow-od-kredytu-hipotecznego/?id=319675&catid=30291&cat2id=22871

HOT NEWS: FRANKOWICZE OBAWIAJĄ SIĘ „WAKACJI KREDYTOWYCH”. SŁUSZNIE.
HOT NEWS: UWAGA! FRANKOWICZE POWINNI BYĆ OSTROŻNI, JEŚLI CHODZI O PROPOZYCJE BANKÓW DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU

Dodaj komentarz

error: Ta strona jest chroniona!