Uwaga! Zmiana adresu siedziby firmy. NOWY ADRES: Arbiter S.A., ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław
Masz kredyt we frankach?

Odzyskaj pieniądze!

Walcz o swoje prawa!

Posiadasz kredyt we frankach? Sprawdź co zrobić!

“Czas oddać sprawę w ręce profesjonalistów. Nasz zespół od 2016 roku prowadzi sprawy dotyczące umów pseudofrankowych potwierdzone prawomocnymi wyrokami, a nasza wiedza i doświadczenie zebrane na salach rozpraw jest dla Państwa gwarancją rzetelnego przeprowadzenia sprawy.”

Prezes Kancelarii Arbiter
Radosław Siejka

Zbierz dokumenty dotyczące Twojego kredytu i wyślij je do bezpłatnej analizy. Aby wyliczyć wysokość nadpłaconych rat, potrzebne są nam:

  • umowa kredytowa – możesz zakryć dane wrażliwe
  • regulamin – często nazywany Częścią Ogólną Umowy
  • aneksy – wszystkie jakie były dołączane

Po około 2-3 dniach roboczych od wysłania skanu umowy kredytowej, otrzymasz od nas wyliczenie wraz z analizą prawną. Nasi specjaliści wytłumaczą z czego wynikają te kwoty oraz jakie klauzule niedozwolone zastosował bank w Twojej umowie.

Zadzwonimy do Ciebie, aby przedstawić rekomendowane przez naszych prawników działania. Otrzymasz od nas konkretną ofertę pomocy prawnej. Dowiesz się, jak wygląda rozliczenie z naszą kancelarią, poznasz szczegółowy zakres usług i ceny.

Do dalszego działania, aby móc rozpocząć procedurę i zacząć sporządzać dokumenty prawne, będzie nam potrzebna podpisana przez Ciebie umowa o świadczenie usług prawnych i odpowiednie pełnomocnictwa. Możesz to zrobić korespondencyjnie lub podczas spotkania z nami. Zależy nam na tym, abyś świadomie podjął decyzję o walce z bankiem.

PRZERWIJ BIEG PRZEDAWNIENIA – wyślij swoje dokumenty jeszcze dziś!

Rok zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny nie ma znaczenia!


Zgodnie z prawem obowiązuje 10-letni termin przedawnienia co do ostatniej nadpłaconej raty kredytu.
Oznacza to, że możesz odzyskać nadpłacone raty i inne bezprawnie pobrane opłaty, które nie są starsze niż 10 lat.

Sprawdź o co możesz walczyć

Idź na górę!

WYBIERZ BANK Z MENU POWYŻEJ I WYŚLIJ DOKUMENTY DO BEZPŁATNEJ ANALIZY PRAWNEJ

ODFRANKOWIENIE KREDYTU

UNIEWAŻNIENIE UMOWY

ZWROT NADPŁACONYCH RAT

ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA

ZWROT WPŁACONYCH SKŁADEK NA UNWW I INNE UBEZPIECZENIA

90

Wygrane frankowiczów w sądach

786

Ilość Polaków, posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach

441

Na koniec czerwca Polacy mieli do spłaty niecałe 441 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach szwajcarskich

Kredyty indeksowane i denominowane

linia_gruba

Rozróżniamy dwa typy kredytów – indeksowane i denominowane

 

KREDYTY INDEKSOWANE
(Umowy podpisane m.in. z mBank, Millenium, Ge Money (przejęty przez BPH), Polbank (przejęty przez Raiffeisen), Getin Bank, Getin Noble Bank, Santander)

Choć potocznie tego rodzaju produkty nazywane są kredytami walutowymi, w istocie były one udzielane w złotówkach (PLN) i następnie waloryzowane (indeksowane) w walucie obcej.

Głównym celem kierowanych przez nas pozwów jest „odfrankowienie” kredytu, czyli całkowite wyeliminowanie franka szwajcarskiego z datą wsteczną (czyli na dzień podpisania umowy), ale przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie.

Pozwy są konstruowane w taki sposób, aby sąd uznał, że kredyt nigdy nie był „frankowy”. Innymi słowy, aby sąd stwierdził, że nigdy nie było kredytu we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji, nigdy nie powinno dojść do wzrostu zadłużenia i zawyżonych rat. Umowa o kredyt trwać będzie nadal, ale bez jakichkolwiek przeliczeń na walutę obcą. Bank będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat, a samo zadłużenie zmaleje do kwoty zgodnej z prawem.

Podczas procesu sądowego, sąd może uznać całą umowę za nieważną, czyli dojdzie do unieważnienia umowy o kredyt. Oznacza to, że sąd stwierdzi, że ta umowa o kredyt nigdy nie istniała.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

 

KREDYTY DENOMINOWANE
(Umowy podpisane m.in. z Nordea, PKO BP, BPH, BGŻ, Deutsche Bank).

W tym przypadku mamy do czynienia z kredytem walutowym, w którym wysokość zadłużenia w określonej walucie obcej jest obliczana według kursu kupna waluty, jaki obowiązuje w dniu podpisania z kredytobiorcą umowy kredytowej w banku.

Ten rodzaj umowy o kredyt zawiera dużo więcej wad prawnych, które nie są jednoznaczne. Zapisy takiej umowy mogą być niezgodne nawet z kilkoma przepisami. Sędzia może wyciągnąć skutki prawne odnoszące się na przykład do jednego z naruszonych przepisów. Dlatego pozwy konstruujemy w ten sposób, aby zawrzeć w nich kilka roszczeń, ponieważ sąd może na wiele różnych sposobów dokonać interpretacji umowy kredytowej.

Umowa „denominowana” może zostać w całości uznana za nieważną, albo może zostać utrzymana w mocy z usunięciem z niej zapisów niezgodnych z prawem.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

Aktualne orzecznictwo

Warto zapoznać się z treścią aktualnych wyroków, które są dowodem na to, że walka z bankiem może zakończyć się dużym sukcesem dla kredytobiorcy.

STATYSTYKI 2020

W sierpniu 2020 r. zapadło co najmniej 40 wyroków. Ponad 90% było korzystnych dla klientów.

Główna statystyka zapadłych wyroków jest podobna do poprzednich miesięcy, wskaźnik wygranych przez klientów spraw zwiększył się z 70–80% do 90%.

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.